Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Araştırmacı Sorumlulukları

ÇOMÜDAM'DA ÇALIŞMA YAPMAK İSTEYEN ARAŞTIRMACILARIN
UYMASI GEREKEN KURALLAR VE SORUMLULUKLARI


1. Araştırmacıların ÇOMÜDAM'da deney yapmadan önce deney hayvanı kullanım sertifikalarını ve projelerini beyan edip, Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmet kullanım sözleşmesi koşul ve kurallarını kabul ederek, çalışma ve deney hayvanı talep formunu doldurup merkez sorumlu yöneticisine teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Deney hayvanı, laboratuvar kullanımı, hayvan bakımı ve veteriner konsültasyon ücretleri ile ödeme şekli ÇOMÜDAM 2018 Yılı Fiyat Tarifesinde belirtildiği gibi uygulanır. 

3. Araştırmacılar, etik kurallara ve onaylanan projeye uygun deney yapmalıdır. Çalışmaları, Etik kurulda izini alınan protokole uymayan araştırmalar sonlandırılır.

4. Merkez içerisinde yönetimin izni olmadan kamera ve fotoğraf çekimi vb. kayıtlar almak yasaktır.

5. Araştırmacıların yapacakları deneysel işlemler sırasında gerekli olan sarf malzemeler (enjektör, eldiven, gazlı bez, pamuk, sütür, bistüri, flaster, anestezik ve analjezik maddeler gibi) kendileri tarafından karşılanacaktır.

6. Cerrahi veya deneysel işlem geçirmiş hayvanlar deney protokolü çerçevesinde yaşatılacaksa, deney sonrası postoperatif bakım odasına alınmalı, kafeslere deneysel işlemlerin ismi, yapıldığı tarih ve araştırmacının ismi yazılmalıdır.

7. Yapılacak çalışmalar ve ziyaretler için önceden randevu alınmalıdır. Giriş ve çıkış formları doldurulup imzalanmalıdır. Mesai dışında üretim bölgesine geçiş olanağı olmayacaktır. Bu nedenle araştırmacıların deney yapacakları hayvanları önceden genel amaçlı hayvan barındırma odasına almaları gerekmektedir.

8. Buzdolabında saklanacak solüsyonlar, üzerlerine mutlaka araştırmacının ismi, hazırlanma tarihi ve solüsyonun adı yazılarak konulmalıdır. Yanıcı, uçucu, parlayıcı vb.kimyasallar kullanılacaksa yetkili personel bilgilendirilmelidir.

9. Kadavralar veya hayvanlardan elde edilen tüm atıklar tıbbi atık çöpü olacak şekilde torbalara konularak derin dondurucuya araştırmacılar tarafından konulacaktır.

10. Merkezin demirbaş malzemelerini kullanabilmek için izin almak ve teslimat formu doldurmak gereklidir. Belli bir süre için kullanılan demirbaş malzeme (metabolik kafes gibi) alındığı şekilde teslim edilmelidir.

11. Araştırmacılar ihtiyaç duyduklarında merkezde görevli veteriner hekim ile irtibata geçmelidir.

12. Araştırmacılar günlük çalışmalarının sonunda kullandıkları ortamdaki çöpleri uygun şekilde kaldırdıktan sonra laboratuvardan ayrılmalıdır.

13. Ortak alanları (Mutfak, dinlenme odası vb. gibi) kullanan araştırmacı kendi temizliğini yapmalıdır.

14. Transport yapılırken, hayvanlar cinsiyetlerine göre ayrılmalı, bir kafeste 3-6 hayvan olacak şekilde üzeri örtülü taşınmalıdırlar.

15. Merkezde yapılan bütün çalışmalar yayınlandıkları veya sunulduklarında ÇOMÜDAM'da yapıldığı aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:
''This study was conducted in Çanakkale Onsekiz Mart University Experimental Research Center (ÇOMÜDAM)''.
''The rats were supplied from Çanakkale Onsekiz Mart University Experimental Research Center (ÇOMÜDAM)''.


ÇOMÜDAM'da çalışma yapmak isteyen araştırmacılar yukarıdaki tüm maddelere uymak zorundadır.