Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Anestezi Hizmeti

Yönetim kurulu kararına göre anestezi hizmeti ücretleri belirlenmiştir. Ücretlerin bulunduğu tablo.

Ekler

Ücretlerin bulunduğu tablo.doc