Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ÇOMÜDAM'DA UYGULAMALI PERFÜZYONİST EĞİTİM KURSU VERİLDİ

ÇOMÜDAM'da Uygulamalı Perfüzyonist Eğitim Kursu Verildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde bulunan Türkiye'nin tek Perfüzyon Simülasyon Merkezi'nde, Uygulamalı Perfüzyonist Eğitim Kursu verildi. Biruni Üniversitesi ve Nişantaşı Üniversitesi Perfüzyon Teknikleri Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen kurs iki gün sürdü.

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi AD Perfüzyon yüksek lisans öğrencilerinin destek verdiği kurs, ağırlıklı olarak akran eğitimi formatında yapılırken katılımcılar eğitime yoğun ilgi gösterdi.

Teorik derslerle birlikte açık kalp ameliyatlarının simülasyonu ile misafir öğrencilere uygulamalı eğitim verilirken, ameliyatlarda karşılaşılabilen güçlüklerle mücadele yöntemleri üzerinde duruldu. Kursun ikinci gününde ''Özel Öğrenim İstasyonları'' kurularak, modüler tarzda birebir eğitim verilerek konuların pekiştirilmesi sağlandı. Kursun başlangıcında ve sonunda yapılan çeşitli değerlendirme yöntemleri ile kursun etkinliği de ölçüldü. Bu sayede, özellikle ''klinik beceriler'' ve ''karar verme süreci'' gibi ölçümleri zor olan parametrelerin değerlendirilmesi de sağlandı.

Uygulamalı bir branş olan Perfüzyon Teknikleri Bölümünün eğitim programlarında, açık kalp ameliyatlarına aktif katılım ile öğrencilerin bilgi, beceri ve tutum kazanması sağlanarak bu eğitimle birlikte acil durumlarda karar verilmesi gereken zamanlarda kriz senaryoları ve gerçekçi ameliyathane ortamı da simüle edilmekte.

Önümüzdeki günlerde orta ve ileri seviye kursların düzenlenmesi planlanırken bu sayede ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ülke çapında önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

detaylar tıklayınız.