Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Ücretlendirmeler

Merkezimiz 2015 yılında Deney Hayvanları satış, bakım, barınma ve uygulanacak Anestezi fiyatlarını değiştirmemiştir.