Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Yayınların Bildirimi

Sayın Araştırmacılar Birimimizde yürütülen ve yayınlanan

Sayın Araştırmacılar Birimimizde yürütülen ve yayınlanan her makalenin bir örneğini yayımı tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde Merkez Müdürlüğüne bildiriniz.