Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Faaliyetlerimiz

Birimimiz bünyesinde Ruhsatımızda varolan Deney Hayvanları ile yapılan çalışmalar belirtilmiştir.

Ekler

Araştırma Projeleri 2013.doc
Araştırma Projeleri 2014.doc
Araştırma Projeleri 2015.doc
Araştırma Projeleri 2016.doc
Araştırma Projeleri 2017.doc
Araştırma Projeleri 2018.doc