Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İç Kontrol Standartları

Birimimizin  İç Kontrol Eylem Planında öngörülen standartlar dosyalarda belirtilmiştir.

Ekler

Deney Hayvanları Temini.docx
Hayvan Üretim Süresi.docx
Merkez Temel Görev Sorumlulukları.docx
Satınalma.docx
Yazışma.docx