Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Personel

 

 

Görevi Personel Dahili e-mail
Merkez Müdürü Prof. Dr. Alper AKÇALI 2964  
Merkez Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Murat KOŞAN 2970  
Sorumlu Yönetici Veteriner Hekim Sait ELMAS 2966 saitelmascomu.edu.tr
V.H.K.İ. Ufuk DEMİR   ufukdemirstu.comu.edu.tr
İşçi İbrahim ZEYBEK