Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Personel

 

 

Görevi Personel Dahili e-mail
Merkez Müdürü Prof. Dr. Alper AKÇALI 26001  
Merkez Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Murat KOŞAN 26002  
Sorumlu Yönetici Veteriner Hekim Sait ELMAS 26000 saitelmascomu.edu.tr
V.H.K.İ. Ufuk DEMİR 26002 ufukdemirstu.comu.edu.tr
İşçi İbrahim ZEYBEK