Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Ücretlendirme

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(ÇOMÜDAM)

 

Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezin1 Ocak 2021 tarihinden itibaren deney hayvanı satış, günlük barındırma fiyatlarının ve deney hayvanlarına uygulanacak olan katı ve sıvı (gaz) anestezi fiyatlarının ÇOMÜ personeli ve diğer araştırmacılar için KDV hariç aşağıda tabloda belirtilen değerlerde olmasına, dişi sıçan taleplerinde fiyatlandırmalarda %15 indirim uygulanması ile ilgili Merkez Yönetim Kurulumuzun 23.12.2020 tarihinde almış olduğu karar, Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulunun 06.01.2021 tarih ve 01 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. 

 

Ekler

EK-1 DENEYSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ 2021 YILI FİYAT LİSTESİ.doc