Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Değerlerimiz,Amaçlarımız&Hedeflerimiz

Amaçlarımız

Üniversitede deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü deneysel araştırma ve uygulamanın, etik kurallara uygun bir şekilde hayvan refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi için gerekli alt yapının oluşturulması, deney hayvanlarının kullanılacağı her türlü araştırma projeleri ve eğitim öğretim faaliyetleri için uygun özellikte deney hayvanı yetiştirilmesi ve bakımlarının yapılması, yürütülecek deneysel çalışmalar için alet, ekipman ve ortam sağlanması, uygulamaların etik kurallar çerçevesinde ve hayvan refahını ön planda tutan bir ortamda yürütülmesidir.

Hedeflerimiz

Merkezimizin hedefleri hizmet kalitesini artırmak, tercih edilir bir merkez olmak.

 

Değerlerimiz

Bilimsellik, Evrensellik, Toplumsal Yararlılık, Çağdaşlık, Katılımcılık, Akılcılık, Etik, Sorumluluk.