Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Hakkımızda

           

              Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOMÜDAM) 14 Mayıs 2012  tarihinde binamız hizmete açılmıştır. 31 Ocak 2013 tarihinde Tarım ve Orman Bakalığı'nın 079 nolu kararı ile Çalışma İzin Belgesini alarak deney hayvanları üretimi ve deneysel çalışmalara  başlamıştır.  Laboratuvarlarının temel alt yapısının iyileştirilmesini takiben bilimsel olarak aktif hale gelmiştir.  24 saat aktif hizmet veren ve Merkez bünyesinde kurulu laboratuvar birimlerinden  birçok yüksek lisans tezinin yanı sıra BAP ve TÜBİTAK projelerinin deneysel süreçleri üniversitemiz personeli ve öğrencisi tarafından sürdürülmektedir. Temel olarak doku ve hücre hatlarından gen ekspresyonlarının değerlendirilmesi, kardiyovasküler araştırmalar, yara iyileşmesi, anostomoz ve biyokimyasal analizler (WB, jel görüntüleme vb.) gibi öne çıkan birçok başlık için laboratuvar alt yapısı yeterlidir.

Türkiye'de ilk olarak ÇOMÜDAM bünyesinde kurulan "Perfüzyon Simülasyon Laboratuvarı" da Merkez bünyesinde yer alan diğer önemli bir birimdir. Birimde yüksek lisans düzeyinde Perfüzyon Teknikleri alanında uygulamalı eğitimler verilmesinin yanı sıra Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Perfüzyon tekniklerinde öğrenim gören önlisans öğrencilerimizin de birimden faydalanması sağlanmaktadır.

Dünyada sayılı merkezlerde bulunan "Kardiyopulmoner baypas simülatörü" ile ameliyathane ortamında açık kalp ameliyatlarının canlandırılması ve çeşitli senaryolarla öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi konusunu da öncelikli alanlar arasında kabul eden Merkez, öğrencilerin kriz durumlarıyla baş edebilmesi, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve kas-koordinasyon yeteneğinin geliştirilerek mezuniyet sonrasında karşılaşılabilecek durumlara hazır hale getirilmesi hususunda öğrencilere ameliyathane öncesi nitelikli tecrübe kazandırılması hususunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Kök Hücre Laboratuvarı ise memeli hücrelerinin (somatik hücre, kök hücre ve kanser hücresi) kültürü ve kültürün takip edilmesi için gerekli tüm alt yapıya sahiptir. 

Merkezde bilimsel faaliyetlerde kullanılmak üzere sıçan, fare, tavşan ve kobay gibi deney hayvanları yetiştirilmektedir. Bu hayvanlar üzerinde bir çok deneysel modelin gerçekleştirilme imkanı bulunmaktadır. Bu yönü ile merkez, bölge üniversitelerine de hizmet vermekte, Üniversitemiz TEKNOPARK'ında geliştirilen bir çok yeni ürün için hayvan deneyleri imkanı sunmaktadır.

Merkez, özellikle tavşan anestezisi ve moniterizasyonu üzerine özelleşmiş cihazlara da sahiptir. Merkezde ozon cihazı ve deney hayvanları için özel olarak dizayn edilmiş hiperbarik oksijen tedavi kabini ile bir çok hastalığın tedavisinde yeni yaklaşımların ortaya konulacağı imkanlar sunulmaktadır.