Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Yönetmelikler

Tarım ve Orman Bakanlığından: Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
İlgili Link İçin Tıklayınız..

Tarım ve Orman Bakanlığından: Deneysel ve Dişer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik
İlgili Link İçin Tılklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığından: Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
İlgili Link İçin Tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İlgili Link İçin Tıklayınız.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlgili Link İçin Tıklayınız.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU (ÇOMÜ-HADYEK) YÖNERGESİ
İlgili Link İçin Tıklayınız.

 

Ekler

Deney Hayvanları Mevzuatı Sunumu.pptx