Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Yönetim Kurulu Kararı

Merkez Yönetim Kurulu 27.11.2018 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Merkez Yönetim Kurulu 27.11.2018 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Hayvan talebinde bulunan araştırmacı deney hayvanı ücretlerini merkez döner sermaye hesabına yatırdıktan sonra deney hayvanları araştırmacıya teslim edilmesine,

2-Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren deney hayvanı satış, günlük barındırma fiyatlarının ve deney hayvanlarına uygulanacak olan katı ve sıvı (gaz) anestezi fiyatlarının ÇOMÜ personeli ve diğer araştırmacılar için KDV hariç tekrar belirlenmesine, dişi sıçan taleplerinde fiyatlandırmalarda %15 indirim uygulanmasına OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.