Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Hakkımızda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOMÜDAM) Laboratuvarlarının temel alt yapısının iyileştirilmesini takiben bilimsel olarak aktif hale gelmiştir. 24 saat aktif hizmet veren ve Merkez bünyesinde kurulu birimlerden ''Fizyoloji Araştırma Laboratuvarı''nda birçok yüksek lisans tezinin yanı sıra BAP ve TÜBİTAK projelerinin deneysel süreçleri üniversitemiz personeli ve öğrencisi tarafından sürdürülmektedir.