Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Etik Kurul

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde, deneysel, test ve eğitim amaçlı olarak kullanılacak hayvanların barındırılmaları, üretilmeleri, doğadan izole edilmeleri, nakledilmeleri, deneylerde kullanılmaları ve üzerinde gözlem yapılması ile ilgili tüm aşamalarda etik bakımdan kabul edilebilir uygulamaların sınırlarını belirlemek ve araştırma önerilerini bu açıdan incelemek üzere oluşturulacak “Hayvan Deneyleri Etik Kurulu”nun kuruluş ve çalışma esaslarına, yapılması planlanan işlemlerin sunulmasına, araştırma önerilerinin incelenmesine, uygulamalarına izin verilmesine ve gerektiğinde sonlandırılmasına ilişkin esasları belirlemektir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DENEY HAYVANLARI ETİK KURULU'na ulaşmak için tıklayınız.