Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezimiz Denetimden Başarıyla Geçti

ÇOMÜ Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇOMÜ Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi "Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah veKorunmasına Dair Yönetmelik" kapsamında deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılacak hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, barındırılması, bakılması; üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluş iş ve işlemlerini, hayvanların menşei, üremesi, işaretlenmesi, bakım ve barınması ile öldürülmesi iş ve işlemlerini, gerektiğinde hayvanların prosedürlerde kullanılmasıyla ilgili projelerin değerlendirilmesi ve prosedürlerin yetkilendirilmesi, çalışan personelin nitelikleri, tutulacak kayıtlar, prosedürlerde kullanılmak üzere izinli kuruluşlarda üretilmesi zorunlu türler, hayvan türlerini ve kuruluşların uyacağı esasları belirlemek, prosedürlerde kullanılmak üzere üretilen, tedarik edilen veya prosedürlerde kullanılan hayvanların refah ve güvenliklerini sağlamak için yapılan denetimi başarıyla vermiştir. Üniversitemizi temsilen Merkez Müdürü Prof. Dr. Alper AKÇALI, Merkez Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Murat KOŞAN ve Sorumlu Yönetici Veteriner Hekim Sait ELMAS'ın katıldığı denetime Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür V. Veteriner Hekim Ayşegül ÖZDİLEK, Veteriner Hekim Asumna YILMAZ SEMERCİ, İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü personellerinden Veteriner Hekim Orbay SAYI ve Veteriner Hekim  Ahmet ŞİMŞEK'in katıldığı denetimlerde Merkezimizin ilgili yönetmeliğe uygun faaliyet gösterdiği görülmüştür. Denetim ekibine nezaketlerinden dolayı birimimiz adına  teşekkür ederiz.