Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TANITIM GÜNÜ

TANITIM GÜNÜ

Merkezimizde 20 Kasım 2019 tarihinde Tanıtım Günü etkinliğimiz düzenlenmiştir. Merkez müdürümüz Prof. Dr. Alper AKÇALI, Merkez Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Murat KOŞAN ve Sorumlu Yöneticimiz Vet. Hek. Sait ELMAS tarafından birimizin altyapısı ve sunduğu imkanlar ile, deney hayvanlarının araştırmalardaki kullanımı ile ilgili bilgiler verilmiştir.Toplantıya üniversitemizin farklı birimlerinden ve Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden  araştırmacılar katılmıştır. Merkezimizdeki ekinliğimize katılan tüm araştırmacılara teşekkür eder, hayvan deneyleri ile ilgili çalışmalarında her zaman onların yanında olduğumuzu gururla bildiririz. Toplantıdaki sunumlarına eklerden ulaşabilirsiniz.

Ekler

Deneysel Çalışmalarda Hayvan Kullanımı.pptx
Deney Hayvanı Üretimi ve Bakımı.ppt
Comudam Sunum.pptx