Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Yıllık Olağan Denetim

ÇOMÜ Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 

ÇOMÜ Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi "Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik" kapsamında deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılacak hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, barındırılması, bakılması; üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluş iş ve işlemlerini, hayvanların menşei, üremesi, işaretlenmesi, bakım ve barınması ile öldürülmesi iş ve işlemlerini, gerektiğinde hayvanların prosedürlerde kullanılmasıyla ilgili projelerin değerlendirilmesi ve prosedürlerin yetkilendirilmesi, çalışan personelin nitelikleri, tutulacak kayıtlar, prosedürlerde kullanılmak üzere izinli kuruluşlarda üretilmesi zorunlu türler, hayvan türlerini ve kuruluşların uyacağı esasları belirlemek, prosedürlerde kullanılmak üzere üretilen, tedarik edilen veya prosedürlerde kullanılan hayvanların refah ve güvenliklerini sağlamak için yapılan denetimi başarıyla vermiştir. Üniversitemizi temsilen Merkez Müdürü Prof. Dr. Alper AKÇALI, Merkez Müdür Yardımcısı Tevfik Murat KOŞAN ve Sorumlu Yönetici Veteriner Hekim Sait ELMAS'ın katıldığı denetime; Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Veteriner Hekim Ayşegül ÖZDİLEK, Veteriner Hekim Mehmet ULUDAĞ ile İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü personellerinden Veteriner Hekim Ahmet ŞİMŞEK ve Dr. Veteriner Hekim  Mehmet Nihat URAL'ın katıldığı denetimlerde Merkezimizin ilgili yönetmeliğe uygun faaliyet gösterdiği görülmüştür. Denetim ekibine nezaketlerinden dolayı birimimiz adına  teşekkür ederiz.