Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Laboratuvarlar

  • Doku Takip ve Görüntüleme Laboratuvarı
  • Fizyoloji Laboratuvarı
  • Nöroanatomi Laboratuvarı
  • Farmakoloji - Toksikoloji Laboratuvarı
  • Kök Hücre Laboratuvarı
  • Uygulama Laboratuvarı
  • Kardiovasküler Araştırma Laboratuvarı