Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Ücretlendirme

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(ÇOMÜDAM)

 

Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezin1 Ocak 2019 tarihinden itibaren deney hayvanı satış, günlük barındırma fiyatlarının ve deney hayvanlarına uygulanacak olan katı ve sıvı (gaz) anestezi fiyatlarının ÇOMÜ personeli ve diğer araştırmacılar için KDV hariç aşağıda tabloda belirtilen değerlerde olmasına, dişi sıçan taleplerinde fiyatlandırmalarda %15 indirim uygulanması ile ilgil Merkez Yönetim Kurulumuzun 27.11.2018 tarihinde almış olduğu karar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 27.12.2018 tarih ve 29 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. 

 

Ekler

EK-1 DENEYSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ 2019 YILI FİYAT LİSTESİ .doc