Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ